//Στρατηγική συνεργασία με ΕΞΠΟΤΡΟΦ

Στρατηγική συνεργασία με ΕΞΠΟΤΡΟΦ

Η HFW προχώρησε σε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ και στην υπογραφή σχετικού MOU, με κοινό στόχο τη συνένωση των δυνάμενων τους και την ανάπτυξη συνεργιών, για την υποστήριξη των μικρομεσαίων παραγωγών από την Ελλάδα.

Στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας θα αναπτύξουν κοινές προωθητικές ενέργειες προώθησης των Ελληνικών τροφίμων και ποτών.

Η HFW θα συμμετάσχει με δικό της περίπτερο στην έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ, 1 έως 4 Φεβρουαρίου 2019, η οποία θα δώσει και την ευκαιρία στους Έλληνες παραγωγούς να γνωρίσουν την ομάδα της HFW σε προσωπικές συναντήσεις.

Επίσης, στελέχη της HFW, κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα είναι εισηγητές με θέματα που αφορούν στις σύγχρονες απαιτήσεις για επιτυχημένη εξαγωγική ανάπτυξη.

2018-12-04T18:32:55+00:00
Hellas Food World uses cookies to improve site functionality, provide you with a better browsing experience, and to enable our partners to advertise to you. Detailed information on the use of cookies on this Site, and how you can decline them, is provided in our Privacy Policy. By using this Site or clicking on "Accept", you consent to the use of cookies. Accept