Οι υπηρεσίες προς τους παραγωγούς

Η πλειοψηφία των Ελλήνων παραγωγών είναι μικρομεσαίες εταιρείες με
επιλεγμένα, εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα τροφίμων και ποτών, για τα
οποία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στις αγορές του εξωτερικού.

Ωστόσο οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια στη διαφήμιση,
την προώθηση, στις πωλήσεις, στην οργάνωση των μεταφορών και στις
οικονομικές συναλλαγές με τους ξένους αγοραστές.

Η Hellas Food World τους προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση,
βοηθώντας τους μικρούς παραγωγούς να ξεπεράσουν τα εμπόδια
και να αναπτύξουν με επιτυχία τις εξαγωγές τους.

Η συνεργασία με την Hellas Food World προσφέρει:

Ολοκληρωμένη λύση στον εξαγωγικό τομέα

Απλοποιώντας τη διαδικασία των εξαγωγών. Οι παραγωγοί πουλάνε τα προϊόντα τους στην Hellas Food World, αφήνοντας σε εμάς να αναλάβουμε όλα τα υπόλοιπα.

Ελάχιστο κόστος εξαγωγών

Η Hellas Food World ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος ανάπτυξης των εξαγωγών.

Εξειδικευμένη επιλογή προϊόντων

Μέσα από την εξειδικευμένη ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, οι παραγωγοί από την Ελλάδα είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους με αναλυτικό και άριστα δομημένο τρόπο.

Επώνυμες πωλήσεις

Η Hellas Food World προωθεί τους παραγωγούς επώνυμα. Οι αγοραστές ενημερώνονται για τον κάθε παραγωγό και τα προϊόντα τους αναλυτικά.

Στρατηγικές συνεργασίες

Κάθε παραγωγός έχει την δική του φιλοσοφία, τοποθετώντας το προϊόν του βάσει αυτής. Η Hellas Food World φέρνει κοντά τους παραγωγούς με αγοραστές που μοιράζονται και εκτιμούν την ίδια προϊοντική φιλοσοφία.

Παρουσίαση προϊόντων

Με την ενσωμάτωση νέων παραγωγών στο σύστημα μας, διακρίνουμε όποιες αδυναμίες που σχετικά με την παρουσίαση των προϊόντων τους, βοηθώντας τους να κάνουν τις απαραίτητες βελτιώσεις.

Μεταφορές

Δουλεύοντας με την Hellas Food World, οι παραγωγοί είναι αποδεσμευμένοι από την οργάνωση της μεταφοράς των προϊόντων τους, καθώς και του σχετικού κόστους αυτής, διότι, εμείς αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ανεξάρτητα από την χώρα παράδοσης.